Tiĕng-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tiĕng-huòng (天皇) sê Nĭk-buōng huòng-dá̤ sāi gì chĭng-hô̤.

Tiĕng-huòng ciā sṳ̀ có̤i cā sê téng Dṳ̆ng-guók Dòng-dièu diòng guó gì, hī sèng-âu Dòng Gŏ̤-cŭng cê̤ṳ-chĭng „tiĕng-huòng“.