Dâi-hŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Dâi-hŏk(大學) sê cī gṳ̆ng-éng gáu-hŏk gâe̤ng ngiēng-géu dèu-giông, bô gă lā̤ ô guòng-lĭk huák ké̤ṳk nè̤ng hŏk-ôigŏ̤-dēng gáu-ṳ̆k gĭ-gáiu.