跳至內容

Hŏk-ôi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hŏk-ôi (學位) sê gáu-ṳ̆k gĭ-gáiu gŏng-gé̤ṳ hŏk-sĕng gì ciŏng-ngiĕk dĭ-sék ké̤ṳk ĭ gì chĭng-hô̤.

Gô-dā̤ Dṳ̆ng-guók áng kuŏ-gṳ̄ cié-dô, ciŏng hŏk-ôi buŏng hô-sĕng, góng-sĕng, gṳ̄-ìng, céng-sê̤ṳ 4 cṳ̄ng. Gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók ŏ̤k să̤-huŏng guók-gă, ciŏng hŏk-ôi buŏng hŏk-sê̤ṳ (dâi-hŏk-sĕng), sĭk-sê̤ṳ (ngiēng-géu-sĕng) gâe̤ng báuk-sê̤ṳ 3 cṳ̄ng.