跳至內容

Dâi Bók-liĕk-diĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâi Bók-liĕk-diĕng.

Dâi Bók-liĕk-diĕng (大不列顚, Ĭng-ngṳ̄: Great Britain) sê Ĕu-ciŭ gì 1 ciáh dō̤, iù Bók-liĕk-diĕng siông gì Ĭng-gáik-làng, Sŭ-gáik-làng, Ŭi-ī-sê̤ṳ cū-siàng.