跳至內容

Ŭi-ī-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ŭi-ī-sê̤ṳ
Wales
Cymru
Ŭi-ī-sê̤ṳ gì gì
Ŭi-ī-sê̤ṳ gì guăng-huŏng éng
hŭi-ciŏng
Ciō-guòng guók-gă Ĭng-guók
guāng-hăk-mĭk Ĭng-gáik-làng gâe̤ng Ŭi-ī-sê̤ṳ
Siū-hū
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Cardiff
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄
Céng-hū ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng, guòng-lĭk bóng-hâ
• gŭng-ciō
Charles 3-sié
• gŭng
William
• siū-sióng
Mark Drakeford
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Ĭng-guók Guók-huôi
• Ŭi-ī-sê̤ṳ Dâi-sìng
Robert Buckland
• Hâ-ngiê-iêng
40
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
20,779 km2 (8,023 sq mi)
Ìng-kēu
• 2019 nièng gū-gié
Neutral increase3,153,000
• Mĭk-dô̤
148/km2 (383.3/sq mi)
GVA 2018 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
£75 sĕk-é
• Bìng-gĭng
£23,900
HDI (2019 nièng) Increase 0.901
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 11 miàng
Huó-bê Ĭng-bâung (£) (GBP)
Sì-kṳ̆ UTC (GMT)
 • Iĕk-tiĕng (DST)
UTC+1 (BST)
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +44
ISO 3166 dâi-hô̤ GB-WLS
Uōng-mĭk sáuk-siā .wales
.cymru

Ŭi-ī-sê̤ṳ (威爾士, Ĭng-ngṳ̄: Wales, Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄: Cymru) sê Dâi Bók-liĕk-diĕng gì 1 ciáh buô-hông. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi.