Ŭi-ī-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Wales
Cymru
Ŭi-ī-sê̤ṳ
Ŭi-ī-sê̤ṳ gì
Ŭi-ī-sê̤ṳ ê só͘-chāi.
Dê-ôi Ĭng-guók gì gáiu-siàng-guók

Ŭi-ī-sê̤ṳ (威爾士, Ĭng-ngṳ̄: Wales, Ŭi-ī-sê̤ṳ-ngṳ̄: Cymru) sê Dâi Britain gì 1 ciáh buô-hông. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gâing-ék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]