Dâi Britain

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Dâi Bók-liĕk-diĕng Dō̤ dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dâi Britain.

Dâi Britain (Ĭng-ngṳ̄: Great Britain) sê Ĕu-ciŭ gì 1 ciáh dō̤, iù Britain siông gì England, Scotland, Wales cū-siàng.