跳至內容

Dê-tiék

Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dê-tiék

Dê-tiék (地鐵) sê siŏh cṳ̄ng diŏh dê-â ông-hèng gì tiék-dô̤ gău-tŭng.