Dìng Nguòng-guŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dìng Nguòng-guŏng

Dìng Nguòng-guŏng (陳元光, 657 n. - 711 n.) sê Dòng-dièu sèng-âu gì siŏh ciáh ciŏng-gŭng.

Ĭ dó̤i Ciŏng-ciŭ gì kăi-huák có̤ guó iā duâi góng-hióng, ké̤ṳk gĭng-dáng Ciŏng-ciŭ nè̤ng hô̤ lā̤ Kăi Ciŏng Séng Uòng (開漳聖王).