跳至內容

Dòng Tái-cŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dòng Tái-cŭng

Dòng Tái-cŭng (唐太宗, 598 nièng 1 nguŏk 28 hô̤ – 649 nièng 7 nguŏk 10 hô̤), miàng Lī Sié-mìng (李世民), sê Dṳ̆ng-guók Dòng-dièu gì dâ̤ 2 ciáh huòng-dá̤, 626 nièng gáu 649 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Dĭng-guăng (貞觀).

Ĭ sê Dòng Gŏ̤-cū gì dâ̤ 2 ciáh giāng. 626 nièng, tài sī huòng-tái-cṳ̄ Lī Gióng-sìng, bék ĭ nòng-bâ tó̤i-ôi, cê-gă có̤ huòng-dá̤. Dòng-dièu găk ĭ chiū lā̤ iā giòng-duâi.