Dòng Tái-cŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Dòng Tái-cŭng

Dòng Tái-cŭng (唐太宗, 598 n. 1 ng. 28 h. - 649 n. 7 ng. 10 h.), miàng Lī Sié-mìng (李世民), sê Dṳ̆ng-guók Dòng-dièu gì dâ̤ 2 ciáh huòng-dá̤, 626 nièng gáu 649 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Dòng Gŏ̤-cū gì dâ̤ 2 ciáh giāng. 626 nièng, tài sī huòng-tái-cṳ̄ Lī Gióng-sìng, bék ĭ nòng-bâ tó̤i-ôi, cê-gă có̤ huòng-dá̤. Dòng-dièu găk ĭ chiū lā̤ iā giòng-duâi.