Dó̤i-bók-cê̤ṳ!

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Dó̤i-bók-cê̤ṳ!» (Ĭng-ngṳ̄: Sorry!) sê BBC Diêng-sê kiák gì diêng-sê-kiŏk, 1981 nièng kăi-sṳ̄ gáu 1982 nièng diŏh Ĭng-guók Guōng-bŏ̤ Gŭng-sĭ Dá̤-ék-dài (英國廣播公司第一臺) bŏ̤-bóng, cĭ-hâiu 1985 nièng gáu 1988 nièng bô diŏh Dá̤-ék-dài bŏ̤-bóng.