跳至內容

Dô Hū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dô Hū

Dô Hū (杜甫, 712 nièng  – 770 nièng ), cê Cṳ̄-mī (子美), sê Dòng-dièu sèng-âu siŏh ciáh chók-miàng gì sĭ-ìng. Ĭ ké̤ṳk gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-guók nè̤ng hô̤ lā̤ "Sĭ-séng" (詩聖).