Dùng-mèng-gŭng ciŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dùng-mèng-gŭng ciŏng (同盟軍章) (Ā-lá-báik-ngṳ̄: سورة الأحزاب; Ĭng-ngṳ̄: Surah Al-Ahzab) sê Gū-làng-gĭng gì dâ̤-33 ciŏng (surah).

gāi-sék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]