分類:Ĭ-sṳ̆-làng-gáu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciō dèu-mĕ̤k: Ĭ-sṳ̆-làng-gáu.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.

"Ĭ-sṳ̆-làng-gáu" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 8 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 8 hiĕk.