跳至內容

Dăng-iòng Cṳ̆-iêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dăng-iòng Cṳ̆-iêng (丹陽書院), sê lī-hŏkcṳ̆-iêng, diŏh Hók-ciŭ-chê Lièng-gŏng-gâing Dăng-iòng-déng (丹陽鎮).[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 林国清. 宋代福州理学书院. 福州晚报. 2010-02-17 [2019-02-23]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-02-23).