Dēng-liê-cṳ̄-tā̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dēng-liê-cṳ̄-tā̤ (等離子體) hĕ̤k-ciā dēng-liè-cṳ̄-tā̤, diêng-ciŏng-tā̤ (電漿體), sê ŭk-cék còng-câi gì siŏh cṳ̄ng câung-tái, sê 4 cṳ̄ng gĭ-buōng ŭk-cék câung-tái cĭ ék. Dēng-liê-cṳ̄-tā̤ ék-buăng găk ké-tā̤ sêu-iĕk hĕ̤k-ciā sê sêu gáu giòng-lĭk gì diêng-cṳ̀-diòng cáuk-ê̤ṳng sāng-sĕng.