跳至內容

Ké-tā̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ké-tā̤ŭk-cék còng-câi gì siŏh cṳ̄ng câung-tái, sê 4 cṳ̄ng gĭ-buōng ŭk-cék câung-tái cĭ ék. Ké-tā̤ gì lăk-cṳ̄ gó mò̤ gó-diâng gì hìng-tā̤ gâe̤ng tā̤-cék, uăk-dông bī gó-tā̤ gâe̤ng ĭk-tā̤ cê̤ṳ-iù.