跳至內容

Dĕ̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dĕ̤ng kō̤-nèng cī:

  1. 冬, ché̤ṳ Dĕ̤ng-tiĕng;
  2. 東, ché̤ṳ Dĕ̤ng-sié.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.