Dĕ̤ng-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huŏng-ôi
Să̤-báe̤k Báe̤k Dĕ̤ng-báe̤k
Să̤ + Dĕ̤ng
Să̤-nàng Nàng Dĕ̤ng-nàng

Dĕ̤ng (東) hĕ̤k dĕ̤ng-sié (東勢) sê Nĭk-tàu chók gì huŏng-ôi, gâe̤ng să̤-sié siŏng-dó̤i, iâ ô dĕ̤ng-bèng (東爿), dĕ̤ng-huŏng (東方) gì gōng-huák.

Cī bĭk cê găk Hók-ciŭ-uâ tĕ̤k-cṳ̆-ĭng diē-sié iâ tĕ̤k dŭng.