Dĕ̤ng-uāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Dĕ̤ng-uāng-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Dĕ̤ng-uāng (東莞) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh dĕk duâi siàng-chê, sṳ̆k Guōng-dĕ̤ng guāng gì.