Dīng-cĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dīng-cĕng

Dīng-cĕngtiéng nó̤h gì sì-hâiu dái diŏh mū-mū ciáh chiēng-cāi, ng-sāi ké̤ṳk cĕng chié kó̤ gì nó̤h.[1]

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Dâi-bók-liĕk-diĕng Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆ (大不列顛百科全書) 4. . 311.