Dĭ-dă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĭ-dă

Dĭ-dă (知咑 hĕ̤k-ciā 啲噠) sê siŏh cṳ̄ng guāng-hièng ngŏk-ké. Nè̤ng táung-kuàng ī-hâiu sáe̤ng-cáung gì sèng-âu iā sèu bóng dĭ-dă.