Dŏng-giĕ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dŏng-giĕ (驐雞), cêu-sê giĕ-gē̤ng ké̤ṳk dŏng kó̤. Dŏng-giĕnṳ̆k-cé bī-gáu hō̤.