跳至內容

Dŭng-iā Dé̤ṳk-lìng Cṳ̆-iêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dŭng-iā Dé̤ṳk-lìng Cṳ̆-iêng (東野竹林書院), sê lī-hŏk gì cṳ̆-iêng, diŏh Hók-ciŭ-chê Céng-ăng-kṳ̆ Dé̤ṳk-sê̤ṳ-chŏng (竹嶼村).[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 林国清. 宋代福州理学书院. 福州晚报. 2010-02-17 [2019-02-23]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-02-23).