Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏk
中華大學
CHU stele.JPG
Sìng-lik Sì-găng 1990 nièng
Gāng-chĭng Huà-dâi
Hŏk-hâu Ôi-ché̤ṳ Dài-uăng Sĭng-dé̤ṳk

Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏkDài-uăng gì siŏh sū dâi-hŏk, gāng-chĭng Huà-dâi (華大), sìng-lik sì-găng sê 1990 nièng.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏk gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Dṳ̆ng-huà Dâi-hŏk其媒體資源。