Davidson Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Davidson Gông
—  Gông  —
Davidson County, North Carolina
Davidson Gông gì ôi-dé
Davidson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.co.davidson.nc.us

Davidson GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.