Dièu-siēng Sié-cū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dièu-siēng Sié-cū (Dièu-siēng-ngṳ̄: 朝鮮 世祖 (조선 세조), 1417 n. - 1468 n.), miàng Lī Iù (李瑈 (이유)), sê Dièu-siēng Uòng-dièu gì dâ̤ 7 ôi guók-uòng, 1455 nièng gáu 1468 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Dièu-siēng Sié-cŭng gì dâ̤ 2 ciáh giāng, nguòng-lài hŭng-hô̤ Siū-iòng-dâi-gŭng (首陽大君 (수양대군)), diŏh 1455 nièng chuâng-ôi.