Dièu-siēng Tái-cū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dièu-siēng Tái-cū

Dièu-siēng Tái-cū (Hàng-guók-ngṳ̄조선 태조朝鮮 太祖Joseon Taejo, 1335 n. - 1408 n.), miàng Lī Sìng-gié (Hàng-guók-ngṳ̄이성계李成桂Yi Seong-gye), sê Dièu-siēng Uòng-dièu gì gióng-lĭk-ciā. 1392 nièng gáu 1398 nièng câi-ôi.

Ĭ nguòng-lài sê Gŏ̤-là̤ gì siŏh ciáh ciŏng-gŭng, găk 1392 nièng chuâng-ôi, gióng-lĭk Dièu-siēng Uòng-dièu. 1398 nièng niông-ôi ké̤ṳk ĭ gì giāng Lī Huŏng-guō (Dièu-siēng Dêng-cŭng).