Hàng-guók-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Hàng-guók-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Hàng-guók-ngṳ̄ (한국어) iâ hô̤ lā̤ Dièu-siēng-ngṳ̄(조선말), sê sê sié-gái gà̤-lēng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Ciòng sié-gái Hàng-guók-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 7400 uâng nè̤ng, duâi buô-hông sê diŏh Dâi-hàng Mìng-guók gâe̤ng Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Hàng-guók-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Hàng-guók-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Hàng-guók-ngṳ̄ Wikipedia