Diĕng-guōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diĕng-guōi

Diĕng-guōi (甜粿), iâ hô̤ lā̤ nièng-gŏ̤, gô-dā̤ sê diŏh săng-sĕk-màng-buŏ dò̤ lì cié-bái sìng-mìng gâe̤ng cū-cŏng gì, gĭng-dáng sê siŏh cṳ̄ng siēu-siăh.