Diŏng Hiēu-kĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Diŏng Hiēu-kĭng (張曉卿, 1935 n. - ), Mā-lài-să̤-ā gì ké-ngiĕk-gă, Hók-ciŭ Mìng-chiăng hâiu-iô, sê cháung-gióng diŏh 1975 nièng gì mŭk-cài gŭng-sĭ "Siòng-chĭng Cĭk-tuàng" ciō-sĭk. Diŏng Hiēu-kĭng dêu diŏh Să-lá-uŏkSĭ-ŭ. Gŏng-gé̤ṳ bó̤-dô̤, ĭ cṳ̆-sāng dâi-mō̤ 11 é mī-nguòng, ké̤ṳk Forbes bà̤ có̤ sié-gái dâ̤ 840 bó gì nè̤ng.