跳至內容

Duâi-tàu-giáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Duâi-tàu-giáng

Duâi-tàu-giáng (大頭鏡)[1]:83, sê siŏh cṳ̄ng â̤ niông nó̤h ché̤ṳ kī lì biéng duâi gì giáng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.