Edgecombe Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Edgecombe Gông
—  Gông  —
Edgecombe County, North Carolina
Edgecombe Gông gì ôi-dé
Edgecombe Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.edgecombecountync.gov

Edgecombe GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.