Enrico Fermi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Enrico Fermi (1901 nièng 9 nguŏk 29 hô̤1954 nièng 11 nguŏk 28 hô̤), iā gáe̤ lō̤ Hié-mī, sê É-dâi-léŭk-lī-hŏk-gă. Ĭ găh 1938 nièng hĕk-dáik Nobel Ŭk-lī-hŏk Ciōng, cĭ-hâiu liè kŭi É-dâi-lé kó̤ lāu Mī-guók, chăng-gă Manhattan Gié-hĕk, liāng-dô̤ cháung-gióng lāu sié-gái siông dâ̤-ék bĭh nguòng-cṳ̄ huāng-éng-dŏi, Cĭ-gă-gŏ̤ (Chicago) ék-hô̤ dŏi, có̤i-cṳ̆ng dō̤-cé lāu nguòng-cṳ̄-dâng gì huák-mìng.