Ernest Hemingway

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway (1899 nièng 7 nguŏk 21 hô̤ – 1961 nièng 7 nguŏk 2 hô̤) sê Mī-guók gì siŏh ciáh cáuk-gă.

Ĭ diŏh 1954 nièng dáik gáu Nobel Ùng-hŏk Ciōng.