跳至內容

Nobel Ùng-hŏk Ciōng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nobel Ùng-hŏk CiōngNobel Ciōng diē-sié gì siŏh cṳ̄ng, ciōng ké̤ṳk dó̤i sié-gái ùng-hŏk ô duâi gì góng-hióng gì nè̤ng.