FIFA世界盃

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


FIFA世界盃,簡稱世界盃,是國際足聯每四年舉辦其蜀隻骹球比賽