FIFA Sié-gái-buŏi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


FIFA Sié-gái-buŏi 1978

FIFA Sié-gái-buŏi, gāng-chĭng Sié-gái-buŏi, sê FIFA muōi 4 nièng gṳ̄-bâing gì siŏh ciáh kă-giù bī-suói.