FIFA Sié-gái-buŏi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
FIFA Sié-gái-buŏi 1978

FIFA Sié-gái-buŏi, gāng-chĭng Sié-gái-buŏi, sê FIFA muōi 4 nièng gṳ̄-bâing gì siŏh ciáh kă-giù bī-suói.

 • 1930 nî FIFA Sè-kài Poe - Uruguay
 • 1934 nî FIFA Sè-kài Poe - Í-tāi-lī
 • 1938 nî FIFA Sè-kài Poe - Hoat-kok
 • 1950 nî FIFA Sè-kài Poe - Pa-se
 • 1954 nî FIFA Sè-kài Poe - Sūi-se
 • 1958 nî FIFA Sè-kài Poe - Sūi-tián
 • 1962 nî FIFA Sè-kài Poe - Chile
 • 1966 nî FIFA Sè-kài Poe - Eng-lân
 • 1970 nî FIFA Sè-kài Poe - Be̍k-se-ko
 • 1974 nî FIFA Sè-kài Poe - Se-tek
 • 1978 nî FIFA Sè-kài Poe - Argentina
 • 1982 nî FIFA Sè-kài Poe - Se-pan-gâ
 • 1986 nî FIFA Sè-kài Poe - Be̍k-se-ko
 • 1990 nî FIFA Sè-kài Poe - Í-tāi-lī
 • 1994 nî FIFA Sè-kài Poe - Bí-kok
 • 1998 nî FIFA Sè-kài Poe - Hoat-kok
 • 2002 nî FIFA Sè-kài Poe - Lâm-hân kap Ji̍t-pún
 • 2006 nî FIFA Sè-kài Poe - Tek-kok
 • 2010 nî FIFA Sè-kài Poe - Lâm-hui-kok
 • 2014 nî FIFA Sè-kài Poe - Pa-se
 • 2018 nî FIFA Sè-kài Poe - Lō͘-se-a
 • 2022 nî FIFA Sè-kài Poe - Qatar
 • 2026 nî FIFA Sè-kài Poe - Canada, Be̍k-se-ko kap Bí-kok