跳至內容

Fascis Ciō-ngiê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Fascis

Fascis Ciō-ngiê sê siŏh cṳ̄ng guòng-ŭi ciō-ngiêgĭk-duăng mìng-ciō-ciō-ngiê hìng-sék. Ĭ gì dĕk-dĭng sê dó̤i guók-gă liāng-dô̤ gáuk-ìng cùng-bái, dê̤ṳng-sê guók-gă é-sék hìng-tái sŏng-diòng, giòng-duâi gì siâ-huôi, gĭng-cá̤ tūng-ék cék-hèng nèng-lĭk, gái gă déng-ák huāng-dó̤i gì é-giéng.

Fascis Ciō-ngiê dâi-biēu ìng-ŭk ô É-dâi-lé Guók-gă Fascis DōngBenito Mussolini, Dáik-guók Nazi DōngAdolf Hitler dēng-dēng.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]