Gàu-ūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Gàu-ūng
Gàu-ūng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Annelida
gŏng: Oligochaeta
ā-gŏng: Haplotaxida
mŭk: Megadrilacea
ā-mŭk: Lumbricina + Moniligastrida
NODC v. 8.0, 1996
kuŏ

Gàu-ūng (猴蚓) sê 1 cṳ̄ng kuàng-ciék dông-ŭk. Gàu-ūng sĭng-tā̤ ô buŏng ciék gì hiêng-chiông, mò̤ gáuk, mō̤ gē̤ng dùng tā̤. Gàu-ūng sĕng-uăk diŏh diê-tău-â, bàng-siòng giăng nĭk-tàu puŏh, nâ ô dâung-ṳ̄ sák-muōi gì sèng-âu ciáh bà gáu diê-dău.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Gàu-ūng gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Gàu-ūng其媒體資源。
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ Gàu-ūng cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於Gàu-ūng茲種生物其信息。