Gàu-ūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Gàu-ūng
Gàu-ūng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Annelida
gŏng: Oligochaeta
ā-gŏng: Haplotaxida
mŭk: Megadrilacea
ā-mŭk: Lumbricina + Moniligastrida
NODC v. 8.0, 1996
kuŏ

Gàu-ūng (猴蚓) sê 1 cṳ̄ng kuàng-ciék dông-ŭk. Gàu-ūng sĭng-tā̤ ô buŏng ciék gì hiêng-chiông, mò̤ gáuk, mō̤ gē̤ng dùng tā̤. Gàu-ūng sĕng-uăk diŏh diê-tău-â, bàng-siòng giăng nĭk-tàu puŏh, nâ ô dâung-ṳ̄ sák-muōi gì sèng-âu ciáh bà gáu diê-dău.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Gàu-ūng

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ô guăng-ṳ̀
Gàu-ūng gì cṳ̆-lâiu.