Gáik-lī-dī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gáik-lī-dī (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Κρήτη) sê Hĭ-lé-nà̤ dék duâi, ìng-kēu dék sâ̤ gì dō̤, găh Dê-dṳ̆ng-hāi dĕ̤ng-buô, miêng-cék 8,303 bìng-huŏng gŭng-lī, 2011 nièng gì ìng-kēu sê 623,065. Gáik-lī-dī ké̤ṳk êng-ùi sê Ĕu-ciŭ Ùng-mìng gì huák-nguòng-dê.