Gáiu-sṳ̀-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gáiu-sṳ̀-hŏk (構詞學) bô hô̤ lā̤ Sṳ̀-huák-hŏk (詞法學) hĕ̤k-ciā Hìng-tái-hŏk (形態學), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ Morphology, sê ngṳ̄-ngiòng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng hŏk-kuŏ. Ĭ ciŏng-muòng ngiēng-géu dăng-sṳ̀ (單詞) diē-sié gì giék-gáiu gâe̤ng hìng-chiàng huŏng-sék.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lī-lâung Ngṳ̄-ngiòng-hŏk (理論語言學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]