Gáu-huòng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
1789 nièng gì Gáu-huòng-guók.

Gáu-huòng-guók (教皇國, Lá-dĭng-ngṳ̄: Civitas Ecclesiae) sê siŏh ciáh gô-dā̤ gì guók-gă, nguòng-siū sê Lò̤-mā Tiĕng-ciō-gáugáu-huòng. 754 nièng gióng-lĭk, 1870 nièng ké̤ṳk Sardinia Uòng-guók (ī-hâiu gì É-dâi-lé Uòng-guók) miĕk-uòng. Gáu-huòng Pius 9-sié cāu kó̤ Vaticano, cê̤ṳ-chĭng Vaticano chiù-dù. 1929 nièng, Lò̤-mā Gáu-dìng gâe̤ng É-dâi-lé Uòng-guók chiĕng-dêng «Laterano Dèu-iók», ciáng-sék sìng-nêng gáu-huòng-guók gì miĕk-uòng gâe̤ng Vaticano Siàng-guók gì sìng-lĭk.