Vaticano

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Vaticano Chê Guók
Status Civitatis Vaticanae
Stato della Città del Vaticano
Vaticano gì
guók-gì
Vaticano guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: Inno e Marcia Pontificale
"Séng-cô̤ guók-gŏ̤ gâe̤ng céng-hèng-kuóh"
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng É-dâi-lé-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, Gĭ-dók-gáu guók-gă, ciŏk-dó̤i gŭng-ciō-cié, sōng-gṳ̄ gŭng-ciō, sìng-guòng céng-dê
• Ciō-guòng sĭk-tā̤
Séng-cô̤
Franciscus
• Guók-ô kṳ̆-gĭ-kĭng
Pietro Parolin
• Chê Guók Ūi-uòng-huôi ciō-sĭk
Fernando Vérgez Alzaga
Lĭk-huák gĭ-gáiu Séng-cô̤ Vaticano Chê Guók Ūi-uòng-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
0.49 km2 (0.19 sq mi) (dâ̤ 195 miàng)
Ìng-kēu
• 2019 nièng gū-gié
453 (dâ̤ 240 miàng)
• Mĭk-dô̤
924/km2 (2,393.1/sq mi) (dâ̤ 12 miàng)
Huó-bê Euro (€) (EUR)
Sì-kṳ̆ UTC+1 (CET)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+2 (CEST)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +379
ISO 3166 dâi-hô̤ VA
Uōng-mĭk sáuk-siā .va

Vaticano (Lá-dĭng-ngṳ̄: Status Civitatis Vaticanae, É-dâi-lé-ngṳ̄: Stato della Città del Vaticano) sê Nàng-ĕuguók-gă. Ciā guók-gă sê sié-gái có̤i nâung gì siŏh ciáh guók-gă, biĕng-dău dŭ ké̤ṳk É-dâi-lé‎ bău-ùi.