Gáuk-gáuk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gáuk-gáuk

Gáuk-gáuk (骨骨) sê cék-tùi dông-ŭk sĭng-tā̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng gâing-gâing-sék gì ké-guăng, gŭng-nèng sê ông-dông, ciĕ-tì gâe̤ng bō̤-hô sĭng-tā̤.