Gáuk-gáuk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gáuk-gáuk

Gáuk-gáuk (骨骨) sê cék-tùi dông-ŭk sĭng-tā̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng gâing-gâing-sék gì ké-guăng, gŭng-nèng sê ông-dông, ciĕ-tì gâe̤ng bō̤-hô sĭng-tā̤.