Cék-tùi dông-ŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
?Cék-tùi dông-ŭk
huá-siŏh huōng-ôi
Cambrian că-gĭ gáu gĭng-dáng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
ā-muòng: Vertebrata
Cuvier, 1812

Cék-tùi dông-ŭk (脊椎動物) dó̤i siŏh lôi ô cék-tùi gì dông-ŭk gì tūng-chĭng.