跳至內容

Gì-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gì-săng(旗山) sê Hók-ciŭ Mìng-âu gì siŏh cô̤ săng, ôi-dé găk Mìng-âu gì Siông-gă̤, Nàng-ṳ̄ lâng ciáh déng, Mìng-gĕ̤ng nàng ò̤-gièng. Ciō-hŭng hāi-băk 775 mī, nàng-báe̤k-hióng dòng 16.4 gŭng-lī, dĕ̤ng-să̤-hióng kuāng 5.4 gŭng-lī. Ĭ gì iông-sék iā chiông siŏh méng , gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ Gì-săng.

Gĭng-dáng Gì-săng ī-gĭng ké̤ṳk céng-hū kăi-huák siàng Gì-săng Guók-gă Sĕng-lìng Gŭng-huòng.