跳至內容

Gìng-ièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gìng-ièu(瓊瑤, 1938 n. 4 ng. 20 h. - ) nguòng-lài gì miàng-cê hô̤ lā̤ Dìng Diék(陳喆), sê Dài-uăng gì siŏh ciáh cáuk-gă. Ĭ gì ngiòng-cìng siēu-siók(言情小說) iā chók-miàng.