跳至內容

Gô-dā̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gô-dā̤ (舊底) sê siŏh ciáh tiŭ-chiôngsì-găng gái-niêng, gâe̤ng hiêng-câi siŏng-huāng, dâi-biēu ī-gĭng huák-sĕng guó gì ìng-ŭk gâe̤ng dâi-gié.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]