跳至內容

Gùng-tàu-mō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gùng-tàu-mō̤ (拳頭姆)[1]:121, cêu-sê chiēng-cāi gīng-gīng siŭ-kī, chiông siŏh-tàu siŏh-iông gì cáung-tái.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.