跳至內容

Güyük

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Güyük (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠭᠦᠶᠦᠭ, 1206 n. - 1248 n.) sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, 1246 nièng gáu 1248 nièng câi-ôi.

Kublai găk 1271 nièng gāi guók-hô̤ hô̤ lā̤ Dâi-nguòng, gióng-lĭk Nguòng-dièu. Ké̤ṳk ĭ siông miêu-hô̤ Dêng-cŭng (定宗), ié-hô̤ Gāng-bìng Huòng-dá̤ (簡平皇帝).